De Gruyter Open

From December 2015 Agricultura journal will be published in partnership with De Gruyter Open (degruyteropen.com), the world's second largest publisher of Open Access academic content, and part of the De Gruyter group which has over 260 years of publishing history. De Gruyter Open closely cooperates with the majority of abstracting and indexing services, universities and libraries, providing a wide availability of journal's content and increasing its visibility. Agricultura's full-text articles will be found also at the new address on the De Gruyter Open's platform in following weeks.


Publishing support

Publishing of the journal Agricultura is financially supported by Slovenian Research Agency.

Izdajanje revije Agricultura je finančno podprto s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


Our Profile

The journal AGRICULTURA (A) publishes scientific works from the following fields: animal science, plant production, farm mechanisation, land management, agricultural economics, ecology, biotechnology, microbiology
ISSN 1581-5439

Halil FİDAN
pp. 55-62

The citrus is important for Turkish fruit sector; it provides approximately 42% of export value to Turkish economy in total fruit sector, 15% of quantity producing in EU. The citrus sector occupies a central place in agriculture of the Mediterranean area in Turkey, and it provides about 70% of total citrus production. The majority of Turkish Citrus fruit export to countries in the European Union-15. The entry price system applies to a subset of fruit and vegetables considered particularly “sensitive” in the EU. It provides a high degree of protection to EU growers of citrus products. In Turkey, citrus growers have not protection, citrus prices is formed by supply and demand, this cause seasonal price fluctuation. Turkish incorrect policies on the part of the government the citrus sector started to show severe signs of weaknesses and the productivity and quality of citrus in Turkey decreased. The main reasons for this, is the lack of support on the part of growers and exporter, and the attitude of the state toward the sector. There is a huge lack of support in all aspects of citrus production and marketing.

Key word: citrus, export, import, consumption, prices


Slovenian:

Pregled agrumov v Evropski uniji-15 in Turčiji

Citrusi predstavljajo pomemben sektor turškega sadja; zagotavljajo približno 42% vrednosti izvoza za turško gospodarstvo v celotnem sektorju sadja kar predstavlja 15% pridelave v EU. Citrusi zasedajo osrednje mesto v kmetijstvu na območju Sredozemlja v Turčiji, in zagotavlja približno 70% celotne proizvodnje citrusov. Večina Turški agrumov je izvoženih v države Evropske unije-15. Sistem vstopnih cen za podskupini sadja in zelenjave veljata za še posebej "občutljivi" v EU. To zagotavlja visoko stopnjo zaščite pridelovalcev EU citrusov. V Turčiji pridelava citrusov ni zaščitena, cene citrusov se oblikujejo na podlagi ponudbe in povpraševanja, kar povzroča sezonsko nihanje cen. Turški napačna politika v delu vladnega sektorja za citruse je začel kazati znake hude slabosti in proizvodnja ter kakovost citrusov se je v Turčiji zmanjšala. Glavni razlogi za to je pomanjkanje podpore pridelovalcem in izvoznikom in odnos države proti tem sektorju. Obstaja veliko pomanjkanje podpore v vseh vidikih proizvodnje in trženja citrusov.

Ključne besede:


REFERENCES

1. Akgüngör S, Barbaras F, Kumral N. Competitiveness of the Turkish fruit and vegetable processing industry in the European union market, Russ east Eur finance trade, 2002;38/3: 34-53

2. Allen T. Turkey and The EU, Statistics in Focus, European Communities, C.N.: KS-NO-00-005-EN-I, Eurostat / C4, L-2920, Luxembourg , 2000.

3. Argilos J.M. Regional Diversity in the Fruit Sector in the European Union. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 1999.

4. CEC (Commission of the European Communities). On the State of Implementation of Regulation (EC) No 2200/96,On the Common Organization of The Market
in Fruit and Vegetables, Report from the Commission to the Council, Brussels, 2001.

5. DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs).Horticultural Marketing Inspectorate, Annual Report 2000-2001, UK, 2001.

6. DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). Meyvecilik, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu Yayın: DPT
2469- ÖİK 516. Ankara, 1997,2000.

7. DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). Meyvecilik Narenciye Raporu, 8.Beş Yıllık Kalkınma Planı, ÖİK Raporu, Ankara, 2000.

8. EC (European Communities). Trade Regime for Agricultural Products, Decision no 1/98 of the EC-Turkey Association council, Official Journal of the European
Communities, L 86/1, Brussels, 1998.

9. EUROSTAT (Statistical Office of the European Commission) 2005; http://europa.eu.int/comm/eurostat/

10. FAO (Food and Agriculture Organization) 2005; www.fao.org

11. Garaulet J. Glossary of the Common Agricultural Policy and the Agenda 2000 Reform, Agriculture, Forestry and Rural Development Series, AGRI 118 EN, European Parliament, Brussels, 2000.

12. Gorton M.,Davidova S.,Ratinger T. The Competitiveness of Agriculture in Bulgaria and the Czech Republic Vis-á-Vis the European Union. (CEEC and EU Agricultural Competitiveness). Comparative Economic Studies, 2000; 42:59–86, L - 2929 Luxembourg.

13. Harold G, Stefan T. The EU Import Regime for Fresh Fruit and Vegetable after Implementation of the Results of the Uruguay Round. FAO Economic and Social Department, Göttingen, 1998.

logo dg open        cm stacked 064 plain