De Gruyter Open

From December 2015 Agricultura journal will be published in partnership with De Gruyter Open (degruyteropen.com), the world's second largest publisher of Open Access academic content, and part of the De Gruyter group which has over 260 years of publishing history. De Gruyter Open closely cooperates with the majority of abstracting and indexing services, universities and libraries, providing a wide availability of journal's content and increasing its visibility. Agricultura's full-text articles will be found also at the new address on the De Gruyter Open's platform in following weeks.


Publishing support

Publishing of the journal Agricultura is financially supported by Slovenian Research Agency.

Izdajanje revije Agricultura je finančno podprto s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


Our Profile

The journal AGRICULTURA (A) publishes scientific works from the following fields: animal science, plant production, farm mechanisation, land management, agricultural economics, ecology, biotechnology, microbiology
ISSN 1581-5439
Borut Pulko
pp. 21-30

The period of modern viticulture in Styria (winegrowing regions of today’s Slovene part of Styria) began with professional expertise introduced by Archduke Johann of Austria in the beginning of the 19th century. The introduction of new technologies, new varieties and mono-varietal vineyards in rows had a positive impact on the development of viticulture. By the end of 19th century, Styrian vineyards were destroyed by various pests and moulds (phylloxera, downy mildew and powdery mildew). Therefore, the School of Fruit- and Wine-Growing was founded in 1872 in Maribor. Knowledge transfer enabled the replanting of destroyed vineyards (introduction of American rootstocks and pest control). During the first part of 20th century, the need for higher yields and the introduction of mechanisation arose. During the previous three decades of the 20th century, the highest yields in Styrian vineyards were produced through intense training systems and fertilization. The development of modern viticulture in Styria was also influenced by research work conducted by the Faculty of Agriculture and Life Sciences in Maribor. The introduction of the Guyot training system, yield reduction (below 2 kg/vine), strict realization of ampelotechnic measures and controlled used of pesticides were of crucial importance for the improvement of wine quality.

Key words: viticulture, history, Slovene part of Styria


Slovenian:

Razvoj vinogradništva na Štajerskem od časa nadvojvode Janeza do danes

Obdobje sodobnega vinogradništva na Štajerskem (na območju današnjega vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija), se je začelo s strokovnimi prizadevanji, katerih glavni pobudnik je bil na začetku 19. stoletja Nadvojvoda Janez. Uvajanje sodobnih tehnologij, novih sort, sajenje sortno čistih vinogradov v vrste in novih vinarskih tehnologij je pozitivno vplivalo na razvoj vinogradništva. Konec 19. stoletja so naravne katastrofe (trtna uš, peronospora in oidij) skoraj uničile vinogradništvo na Štajerskem, zato je bila leta 1872, z namenom revitalizacije vinogradništva ustanovljena Sadjarsko vinogradniška šola v Mariboru. S prenosom znanja iz te šole je potekala obnova uničenih in oskrba novo posajenih vinogradov (uvajanje ameriških podlag in varstva vinske trte). V prvi polovici 20. stoletja so se pokazale potrebe po mehanizirani obdelavi tal in vse večjih pridelkih grozdja. Z uvajanjem intenzivnih gojitvenih oblik v drugi polovici 20. stoletja in doslednim gnojenjem so Štajerski vinogradi dosegli največje pridelke grozdja na hektar v zadnjih treh desetletjih 20. stoletja. Gospodarske razmere in prenos v kakovost pridelka usmerjenega znanja so v zadnjih dveh desetletjih s strani Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede vplivali na razvoj sodobnega vinogradništva, na območju Štajerske Slovenije. Ključnega pomena je bilo uvajanje enošparonske gojitvene oblike in zmanjšanje pridelka grozdja na trto (pod 2 kg/trto) ter pravočasna izvedba ampelotehničnih del usmerjenih v pridelavo grozdja z nadzorovano uporabo fitofarmacevtskih sredstev.

Ključne besede: vinogradništvo / zgodovina / Štajerska Slovenija


CITATED REFERENCES :

1. Babo AW, Mach E. Handbuch des Weinbaues und der Kllerwirtschaft. Verlag von Paul Parey. Berlin, 1881: 498 – 500, 530, 541.

2. Baumgartner J. Anleitung zum einträglichsten Betriebe des Weinbaues in Oesterreich, gegründet auf mehr als vierzigjährige Erfahrung, Seidel in Commission, Wien, 1856: 20, 44-56, 75-109.

3. Belle I. Viničarjev kažipot: navod kako vinograde na novo zasajati in kako jih obdelovati, Tiskal in založil Dragotin Hribar, Celje, 1900: 63.

4. Bazille G. Exposé de la question du phylloxera. Congrès viticole de Montpellier 1878. La vigne Américaine, 1878: 180.

5. Beloglavec B. Zupanič nikdar tovariš, vedno gospod. Zbornik ob 110. letnici rojstva Iva Zupaniča: 'Laški rizling' ponos vinorodne dežele Podravje. Ozimič D. (ur), Vodovnik T. (ur), Maribor, 2000: 16-19.

6. Colnarič J. Vinogradništvo I. del. Višja agronomska šola. Maribor, 1961a.: 5-22.

7. Colnarič J. Vinogradništvo II. del. Višja agronomska šola, Maribor, 1961b.: 6-11.

8. Colnarič J. Razvoj vinogradništva kot surovinske baze za predelavo grozdja v severovzhodni Sloveniji. Kmetijski zavod, Ekonomski center, Maribor, 1970: 28-34, 59, 73- 76, 106-113.

9. Colnarič J, Gregorič J, Hrček L, Korošec Z. Posebno vinogradništvo. VDO Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 1985: 82-85.

10. Colnarič J, Vrabl S. Vinogradništvo. Kmečki glas, Ljubljana, 1991: 21-22, 30-33.

11. Flego A. Lepša bodočnost primorskega vinogradništva v sklopu nove Jugoslavije. Sadjarstvo – vinarstvo in vrtnarstvo. Vestnik ministrstva za kmetijstvo VLRS. Triglavske tiskarne, Ljubljana, 1/6, 1949: 62-64.

12. Frangež Š. Prispevki gornjeradgonskih vzornih vino- gradov za ekonomičnost slovenskega vinogradništva. Sadjarstvo–vinarstvo in vrtnarstvo.Vestnik ministrstva za kmetijstvo VLRS. Triglavske tiskarne, Ljubljana, 2/4, 1950: 91-93.

13. Friedl I, Friedl K. Der erste Tourist, Mit erzherzog Johann durch die alte Steiermarck. Werlag Styria, Wien, 2003: 114-115.

14. Goethe H. Sur l'origine prétendue Caucasienne du Vitis Solonis. Congrès viticole de Montpellier 1878. La vigne Américaine, 1878: 30-32.

15. Goethe A. Trtna uš. Poljudno razlaganje o tem kakšne lastnosti ima in kako živi ovi najnevarnejši sovražnik vinske trte in kaj moramo storiti v obrambo zoper ta mrčes. Štajersko društvo za omikanje ljudstva, Graz, 1881: 1-16.

16. Gombač F. Umno kletarstvo. Ljubljana. Založila Kmetijska tiskovna zadruga. II. pomnožena in popravljena izdaja, 1927: 5-7.

17. Hlubek, FX. Die Landwirtschaft des Herzogtums Steiermark, Andreas Leykam'schen Erben, Graz, 1846: 144.

18. Jančar F. Umni vinorejec. Družba sv. Mohora. Celovec, 1867: 1-96.

19. Masten V. Važnost antiperonosporične službe v borbi proti peronospori vinske trte. Sadjarstvo – vinarstvo in vrtnarstvo. Vestnik ministrstva za kmetijstvo VLRS. Triglavske tiskarne, Ljubljana, 1/7, 1949.: 80-82.

20. Meissner R, Mährlen W, Mittmann L. Katechismus des Weinbaues, Stuttgart, 1927: 145-154.

21. Mlinarič J. Vinogradi, vinogradništvo in vinska trgovina na mariborskem območju do uničenja vinogradov zaradi trtne uši, Premzl P. (ur.), Kramberger I. (ur.), Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja. Maribor: Umetniški kabinet Premzl P., 2001: 39, 41, 45.

22. Novak F. Operativni načrt vinogradniške proizvodnje. Sadjarstvo – vinarstvo in vrtnarstvo. Vestnik ministrstva za kmetijstvo VLRS. Triglavske tiskarne, Ljubljana, 1/8- 9, 1949: 111-115.

23. Novak F. Obdelava zemlje v vinogradu. Sadjarstvo – vinarstvo in vrtnarstvo. Vestnik ministrstva za kmetijstvo VLRS. Triglavske tiskarne, Ljubljana, 2/4, 1950a: 120-122.

24. Novak F. Določite pravilno podlago – dvignite hektarski 95. donos grozdja. Sadjarstvo – vinarstvo in vrtnarstvo. Vestnik ministrstva za kmetijstvo VLRS. Triglavske tiskarne, Ljubljana, 2/1,1950b: 11-12.

25. Novak J. Trsničarstvo. Strokovno združenje kmetijskih gospodarstev LRS, Ljubljana, 1957: 8-13.

26. Planchon JE. De l'identité du Vitis Riparia de feu M. Fabre, avec le Vitis Cordifolia de Bush. Congrès viticole de Montpellier 1878, La vigne Américaine 1878: 171- 172.

27. Rath XF. Practische Abhandlung über den steiermärkischen Weinbau: in zwei Abtheilungen nebst einem Anhang von kritischen Bemerkungen und der Gegenkritik des Verfassers. Miller'sche Buchhanlung, Graz, 1824: 12-26, 63.

28. Skalicky B. Precepljanje starejših trt v vinogradih, Kako ravnati s trtnimi cepiči za cepljenje na suho. Kmetovalec, XLI/4, 1924a: 27-28.

29. Skalicky B. Kletarstvo. Zvezna tiskarna in knjigarna, Ljubljana, 1924b: 139-153.

30. Skvarč T. Tudi s pravilno rezjo bomo dvignili pridelek. Sadjarstvo – vinarstvo in vrtnarstvo. Vestnik ministrstva za kmetijstvo VLRS. Triglavske tiskarne, Ljubljana, 2/4, 1950: 122-124.

31. Trummer F. Sistematische Classification und Beschreibung der im Herzogthume Steiermark vorkommenden Rebensorten. Andreas Leykam'schen Erben, Graz, 1841: 362.

32. Veselič M. Pomasovimo selekcijo, ki naj koristi vsemu našemu vinogradništvu. Sadjarstvo – vinarstvo in vrtnarstvo. Vestnik ministrstva za kmetijstvo VLRS. Triglavske tiskarne, Ljubljana, 1/8-9, 1949: 106-110.

33. Veselič M. Industrializacija trsničasrstva – jamstvo cenejše in boljše proizvodnje. Sadjarstvo – vinarstvo in vrtnarstvo. Vestnik ministrstva za kmetijstvo VLRS, Triglavske tiskarne, Ljubljana, 2/3, 1950a: 51-53.

34. Veselič M. Pričnimo tudi pri nas s smotrnim izkoriščanjem vseh vinskih odpadkov. Sadjarstvo – vinarstvo in vrtnarstvo. Vestnik ministrstva za kmetijstvo VLRS, Triglavske tiskarne, Ljubljana, 2/12, 1950b: 220-223.

35. Vošnjak J. Umno kletarstvo. Družba sv. Cirila in Metoda, Celovec, 1873: 125-126.

36. Vršič S. Pregled ampelografskih proučevanj in trsnega izbora. Premzl P. (ur.), Kramberger I. (ur.). Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja. Maribor, Umetniški kabinet Premzl P., 2001: 45-46.

37. Vršič S. Meranovo v času Nadvojvode Janeza in danes. Vršič S. (ur.), Pulko B. (ur.). Meranovo v času nadvojvode Janeza in danes : zbornik ob 170. letnici kmetijskega šolstva, Maribor, 2002: 7-8.

38. Wenisch F. Weinbaues und der Kellerwirtschaft. Berlin, 1922: 90-100.

39. Zupanič I. Vinogradništvo. Skripta. Vinogradniško sadjarska šola Podlehnik, 1948: 38.

40. Zupanič I. Zgodovina vinogradništva Slovenskih goric. Založba obzorja, Maribor, 1969: 1-145.

41. Zweifler F. Lehrbuch des Weinbaues und der Weinbehandlung. Verlag Paul Parey, Berlin, 1924: 1-95

42. Žmavc A. Vinarstvo. Tiskarna sv. Cirila in Metoda, Maribor, 1925: 210.

logo dg open        cm stacked 064 plain