De Gruyter Open

From December 2015 Agricultura journal will be published in partnership with De Gruyter Open (degruyteropen.com), the world's second largest publisher of Open Access academic content, and part of the De Gruyter group which has over 260 years of publishing history. De Gruyter Open closely cooperates with the majority of abstracting and indexing services, universities and libraries, providing a wide availability of journal's content and increasing its visibility. Agricultura's full-text articles will be found also at the new address on the De Gruyter Open's platform in following weeks.


Publishing support

Publishing of the journal Agricultura is financially supported by Slovenian Research Agency.

Izdajanje revije Agricultura je finančno podprto s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


Our Profile

The journal AGRICULTURA (A) publishes scientific works from the following fields: animal science, plant production, farm mechanisation, land management, agricultural economics, ecology, biotechnology, microbiology
ISSN 1581-5439
Darja MAJKOVIČ, Črtomir ROZMAN, Vanesa ŽDERIĆ
pp. 18-26

In the article, most important food supply chains and their characteristics, with emphasis on trade streams, are elaborated and the assessment of risks, as perceived by interviewed supply chain operators, is presented. Business risks were identified by stakeholders of different small and medium enterprises (SMEs) in fruit and vegetable, meat and cereal sector, aiming towards explanation of threat and assessment of its potential damage for the company, when (if) it occurs. Identifi cation of main transaction risk was followed by assessment of their potential damage to the business. Small and medium enterprises, which create the majority of turn over in the agri-food sector, are reluctant to take up existing business to business (B2B) e-commerce technologies into their food supply of selling. The crucial barrier to adoption is that trust between companies is not mediated appropriately by existing e-commerce technology. Risk assessment of the analyzed supply chains indicates that from a cross-sector perspective, following common risk were identified: “Low quality”, “Reliability of delivery”, “Misunderstanding in communication” and “Unreliable supplier”. Majority of most important risks, as identifi ed and perceived by supply chain operators are connected to material flow and transport / logistic problems.

Key words: agri-food sector, supply chains, business risk, risk assessment


Slovenian:

Agro-živilske verige v Sloveniji in ocena tveganja

V članku so predstavljene najpomembnejše agro-živilske verige in njihove značilnosti, s poudarkom na trgovinskih tokovih. Izdelana in predstavljena je bila ocena tveganja, kot jo zaznavajo anketiranci, to so akterji znotraj agro-živilskih verig. Ocena tveganja je bila identificirana s strani različnih interesnih skupin, malih in srednje velikih podjetij iz sektorja pridelave sadja, zelenjave, mesa in žit, z namenom pojasniti nevarnosti in oceno potencialne škode za družbo, če se le-ta pojavi. Identifikacija glavnega tveganja transakcij je sledila oceni njihove potencialne škode za poslovanje. Mala in srednja velika podjetja, ki ustvarjajo večino prihodkov v agro-živilskem sektorju, ne izkoriščajo obstoječih medpodjetniških tehnologij - e-poslovanj pri oskrbi s hrano in prodaji. Ključna ovira je pomanjkanje zaupanja med podjetij pri obstoječih tehnologijah e-poslovanja. Ocena tveganja analiziranih agro-živilskih verig pomeni, da so z vidika medsektorskega sodelovanja bila ugotovljena naslednja tveganja: »nizka kakovost«, »zanesljivost dobave«, »komunikacijski nesporazumi« in »nezanesljiv dobavitelj«. Večina najpomembnejših tveganj, ki so opredeljeni v agro-živilskih verigah so povezani z materialnim tokom in transportnimi / logističnimi težavami.

Ključne besede: kmetijsko-živilski sektor, agro-živilske verige, poslovno tveganje, ocena tveganja


CITATED REFERENCES :

1 Aggarwal P, Ganeshan R. Using risk – management tools on B2Bs: An exploratory investigation. Intern. J. Prod. Econ. 2007;1-2:2-7.

2 AIS (Agricultural Institute of Slovenia): Ocena stanja v slovenskem kmetijstvu v letu 2004. Pregled po kmetijskih trgih. 2005:86.

3 Canavari M, Cantore N, Pignatt i E. e-Trust: D 8-Report Overview of Food Value Chains with Risks to and from Italy (DEIAgra – UniBO). Contract No.: FP6-CT-2006-043056. 2008.

4 e-Trust: Building Trust for Quality Assurance in Emerging E-Commerce markets for food chains. DoW (Description of Work). Contract No.: FP6-CT-2006-043056. 2006.

5 European Commission. Wijnands JHM, Meulen BMJ, Poppe KJ, (eds): Competitiveness of the European Food Industry. An economic and legal assessment. Luxemburg, 2006: 324 pp.

6 Fritz M. WP 5. Food network analysis with transaction risks. Presentation for e-Trust: Building trust for quality assurance in emerging e-commerce markets for food chain. Contract No.: FP6-CT-2006-043056. 2008.

7 Kovač M, Majkovič D. Some characteristics of Slovenian external trade within the fruit sector. In: Hudina, M (ed.). Zbornik referatov 2. Slovenskega sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo, Krško, 31. januar - 2. februar 2008. Ljubljana: Strokovno sadjarsko društvo Slovenije. 2008:413-420.

8 Leroux N, Wortman MS, and Mathias ED. Dominant factors impacting the development of business-to-business (B2B) e-commerce in agriculture. Th e Intern. Food Agrib. Man. Rev. 2001;2:205-218.

9 MAFF (Ministry of agriculture, forestry and food ) and AIS (Agricultural Institute of Slovenia). Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva v letu 2005. Pregled po kmetijskih trgih. 2006: 95 pp.

10 MAFF. Ministry of agriculture, forestry and food. 2007a. http://www.mkgp.gov.si/en/

11 MAFF. Ministry of agriculture, forestry and food. 2007b. http://www.mkgp.gov.si/index.php?id=1165

12 MAFF. Ministry of agriculture, forestry and food. Slovene Agriculture, Forestry and Food processing industry. Basic Characteristics and Numbers. 2007c: 35 pp.

13 MAFF. Ministry of agriculture, forestry and food. Sektor za kmetijske trge. Prašičje meso. 2007d. http://www.mkgp.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_kmetijstvo/sektor_za_kmetijske_trge/prasicje_meso/ .

14 Majkovič D, Bojnec Š, Turk J. Development of new members’ EU trade: evidence from the Slovenian food sector. Post-communist econ. 2007;19 (2):209-223.

15 Majkovič D. Slovene international trade with agricultural and food products - analytical approach and modeling [PhD dissertation]. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, Univerza v Mariboru, 2007:186 pp.

16 Majkovič D, Pažek K, Rozman Č, Žderić V. e-Trust: D8-Report. Overview of Food Value Chains with Risks to and from Slovenia. Contract No.: FP6-CT-2006-043056.

2008:105 pp.

17 UMAR. Offi ce for macroeconomic analysis and forecasting of RS. http://www.umar.gov.si/ .

18 SURS. Statistical Offi ce of the Republic of Slovenia. Rapid reports no 23. Agriculture and fi shing no 1. Crop production, Slovenia, 2006. 2007b:14. http://www.stat.si/eng/index.asp.

19 SURS. Statistical Office of the Republic of Slovenia. Statistical yearbook 2007. 2007. http://www.stat.si/eng/index.asp.

logo dg open        cm stacked 064 plain