De Gruyter Open

From December 2015 Agricultura journal will be published in partnership with De Gruyter Open (degruyteropen.com), the world's second largest publisher of Open Access academic content, and part of the De Gruyter group which has over 260 years of publishing history. De Gruyter Open closely cooperates with the majority of abstracting and indexing services, universities and libraries, providing a wide availability of journal's content and increasing its visibility. Agricultura's full-text articles will be found also at the new address on the De Gruyter Open's platform in following weeks.


Publishing support

Publishing of the journal Agricultura is financially supported by Slovenian Research Agency.

Izdajanje revije Agricultura je finančno podprto s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


Our Profile

The journal AGRICULTURA (A) publishes scientific works from the following fields: animal science, plant production, farm mechanisation, land management, agricultural economics, ecology, biotechnology, microbiology
ISSN 1581-5439
Jiří Husa
pp. 47-48

The autonomous web sites of secondary schools have been a natural part of school presentation for many years. The schools are aware of their meaning in communication with public. Internet technologies have been developing very fast and the students of secondary schools belong to their regular users. The use of internet technologies on the school web sites for the purposes of education and school management is possible, but it is not very common by now. In this contribution, a survey among 228 secondary schools in the Czech Republic is presented. There were various aspects of evaluation in this survey: means of communication, up-to-date of information, the educational content of web site, the use of web site for the school management and presentation of students’ work. The survey results suggest that the use of school web site for the above-mentioned reasons is very small.

Key words: school web site, web-based technologies, communication, education, school management.


Slovenian:

Šolske spletne strani kot center komunikacije in izobraževalne mreže

Avtonomne spletnih strani srednjih šol so naravni del predstavitev šole za mnogo let. Šole se zavedajo njihovega pomena pri komuniciranju z javnostjo. Internetne tehnologije se razvijajo zelo hitro in dijaki srednjih šol so njihovi redni uporabniki. Uporaba internetnih tehnologij na spletnih straneh šol za namene izobraževanja in upravljanja šole je mogoče, vendar zaenkrat ni zelo pogosta. V tem prispevku je predstavljena raziskava med 228 srednjimi šolami na Češkem. Uporabljeni so bili različni vidiki vrednotenja v tej raziskavi: sredstvo komunikacije, najnovejše informacije, uporaba spletnih strani za izobraževalne namene, uporaba spletne strani za šolske uprave in predstavitev študentskega dela. Rezultati raziskave kažejo, da je uporaba šolske spletne strani za zgoraj navedenih razlogov zelo majhna.

Ključne besede: spletna stran šole; spletne tehnologije; komunikacije; izobraževanje; vodstvo šole


CITATED REFERENCES :

1. Květoň K.: Úloha e-learningu na školách (Základní informace pro manažery vzdělávání), Centrum informačních technologií Ostravské univerzity, 2005, 20 s.

logo dg open        cm stacked 064 plain