De Gruyter Open

From December 2015 Agricultura journal will be published in partnership with De Gruyter Open (degruyteropen.com), the world's second largest publisher of Open Access academic content, and part of the De Gruyter group which has over 260 years of publishing history. De Gruyter Open closely cooperates with the majority of abstracting and indexing services, universities and libraries, providing a wide availability of journal's content and increasing its visibility. Agricultura's full-text articles will be found also at the new address on the De Gruyter Open's platform in following weeks.


Publishing support

Publishing of the journal Agricultura is financially supported by Slovenian Research Agency.

Izdajanje revije Agricultura je finančno podprto s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


Our Profile

The journal AGRICULTURA (A) publishes scientific works from the following fields: animal science, plant production, farm mechanisation, land management, agricultural economics, ecology, biotechnology, microbiology
ISSN 1581-5439

Martin J. FRICK
pp. 1-5

Slovenia’s agriculture is essential for the economic livelihood of rural areas as it continues to act in accordance with a market-oriented agriculture, which includes cooperative businesses structures. One solution for improving the marketing and profit margins for so many farm enterprises in Slovenia is the formation of a cooperative business. The cooperative form of business can serve both small and large producers by providing a business structure that can grade, process, sell, and distribute products with the best interests of member-patrons in mind. In other sectors of an economy, the impetus to gain economic efficiencies often leads to a horizontal expansion of the firm. Instead of expanding their business horizontally, farmers are sometimes motivated to form a cooperative in expectations of increased economic efficiencies from vertical expansion. Understanding the economic justifications for starting a cooperative business and the economic strategies that cooperatives can use to compete in the market to remain in business is an important prerequisite for making wise business decisions. Eight economic justifications for cooperative organization are provided for consideration which includes; market failure, economies of size, profits from another level, provide missing services, assure supplies or markets, gain from coordination, risk reduction, market power, the competitive yardstick.

Key words: cooperatives, economic justification, Slovenian agriculture


Slovenian:

Ekonomske podlage za kooperativno sodelovanje v slovenskem kmetijstvu

Slovensko kmetijstvo je bistvenega pomena za gospodarsko preživetje na podeželju, saj še vedno deluje v skladu s tržno usmerjenim kmetijstvom, ki vključuje tudi sodelovanje podjetniških struktur. Ena od rešitev za izboljšanje trženja in profita za kmetijska gospodarstva v Sloveniji je tvorba zadružnih podjetij. Zadružno podjetje lahko pri poslovanju združuje tako majhne kot velike proizvajalce in jim zagotavlja poslovno strukturo, ki lahko ocenjuje proces, prodajo in distribucijo izdelkov v skladu z najboljšimi interesi. V drugih sektorjih gospodarstva interesi za pridobitev ekonomske učinkovitosti pogosto vodijo v horizontalno širitev podjetij. Namesto, da bi razširili svoje poslovanje vodoravno, so kmetje motivirani, da tvorijo zadrugo v pričakovanju na povečanje gospodarske učinkovitosti in navpičnega širjenja. Razumevanje ekonomske utemeljitve za začetek sodelovanja v poslovanju in gospodarske strategije, ki jih, da bi zadruge ostale v poslu, lahko uporabljajo za konkuriranje na trgu, je pomemben predpogoj za izdelavo pametne poslovne odločitve. Na voljo je osem ekonomskih utemeljitev za sodelovanje v organizaciji, ki vključuje; nepopolnost trga, ekonomijo obsega, dobiček z druge ravni, zagotavljanje manjkajočih storitev, zagotavljanje dobav in trgov, koristi od usklajevanja, zmanjšanje tveganja, tržno moč in konkurenčno merilo.

Ključne besede: zadruge / ekonomska upravičenost / slovensko kmetijstvo


CITATED REFERENCES :

  1. Hansmann H. The Ownership of enterprise. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, MA, 1996
  2. Nourse EG. The Economic philosophy of cooperation. Am. Econ. Rev. 1922;12:577-97.
  3. Nourse EG. The Place of the cooperative in our national economy. American cooperation 1942 to 1945. American Institute of cooperation, Washington, DC, 1995.
  4. Rural development programme (RDP) of the Republic of Slovenia 2007-2013 (2007). Retrieved July 10, 2012, available on: http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/Aktualno/Aktualno/2010/RDP2007-2013__en.pdf (29.5.2012).
  5. Sapiro A. Co-operative marketing. American farm bureau federation. Washington, DC, 1920. Slovenia. (2012). CIA world factbook. Retrieved July 10, 2012, available on: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/si.html (15.5.2012)
  6. Schrader LF. Economic justification. In: Cobia, D (ed.), Cooperatives in agriculture. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1989:121-133.
  7. Staatz J. Farmers’ incentives to take collective action via cooperatives: A transaction cost approach. In: J. Royer (ed.), Cooperative theory: New approaches. ACS service report 18. USDA, Washington, DC, 1987:87-107.
  8. Valentinov V. The Organizational nature of agricultural cooperatives: a perspective from the farm problem theory. J. Rural Cooperat. 2005;33:139–151.
  9. Valentinov,V. Why are cooperatives important in agriculture? An organizational economics perspective. J. Inst. Econ. 2007;3:55-69.

logo dg open        cm stacked 064 plain